Hey, this photo is © Gabriele Ardemagni
URTIS SPRAY BRONZE – Foto www.gabrieleardemagni.com